Hizmet Birimlerimiz

İnşaat

 • Ana Sayfa
 • Hizmet Birimlerimiz
 • İnşaat

İNŞAAT BİRİMİ

 • İmar ve parselasyon planlarının hazırlanması, onaylanması
 • Sanayi parsellerinin tahsisi ve satışı
 • OSB sınırları içerisinde yer alan sanayi  kuruluşlarının alt yapı, temizlik, yol bakım onarım hizmetlerinin teknik ve idari mevzuatlara göre uygun olarak aksamadan yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak  ve uygulamak
 • Katılımcı Kuruluşların İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ve Tapu vs. belgeleri ile ilgili olarak uygulama yönetmeliğine göre tamamlanması ve karara bağlanması ile ilgili tüm hazırlıkları yapmak.
 • Fabrika binalarının, OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak projelendirilmesine ve projeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı olan her türlü tesis ve bina yatırımlarını Projelendirerek Yönetim Kurulu onayına sunmak ve projenin hayata geçirilmesini sağlamak.
 • Yapılacak işler ile ilgili ön keşiflerinin hazırlanmasını sağlamak , İhale teknik ve özel şartnamenin hazırlanması, İhale edilen işlerin kontrolü ve ihale şartlarına uygun olarak bitirilmesini sağlamak.
 • Müdürlüğümüzce yaptırılan inşaat işlerinin aylık hakkediş raporlarının hazırlanması incelenmesi, geçici kabul ve kesin kabullerinin hazırlanması ve onaya sunulmasını

OSB Adres veri sistemini ve Yapı Denetim sistemini kontrol ederek gelen ruhsat ve adres taleplerini ve numarataj işlemlerini sonuçlandırmak.

 

Savaş Göksal   0541 602 86 60

Ali Çatal  0541 602 84 60