Haber Detayı

 • Anasayfa
 • Haber/Duyuru
 • Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği


T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı            : 98192117-506.02-E.2428097

Konu :Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği

 02.10.2017

                                                      UŞAK KARMA ORGANİZE SAN. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

   

               Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No: 2017/22) 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ;

 

 1. Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,
 3. Soğuk hava deposu,
 4. Çelik silo,
 5. Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 6. Yenilebilir enerji kullanan yeni sera,
 7. Yenilebilir enerji  üretim tesisleri,
 8. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımlarına % 50 hibe desteği verilmektedir.

 Yatırım niteliğine göre hibeye esas proje tutarı;

Yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,

Kapasite artırımı ve /veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası,

Tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az  30.000 Türk Lirası

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen yatırımcılarımız Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırladıkları projelere ait bilgi girişlerini www.tarim.gov.tr adresindeki elektronik ağ üzerinden yapmaları gerekmektedir. Projeler için son başvuru tarihi 11 Aralık 2017 ‘dir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgilere www.tarim.gov.tr , www.usaktarim.gov.tr  internet adresleri ile İl Müdürlüğümüz bünyesindeki İl Proje Yürütme Biriminden ulaşılabilir.