Haber Detayı

  • Anasayfa
  • Haber/Duyuru
  • UŞAK DERİ (KARMA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİ ARSASI SATIŞ İLANI

UŞAK DERİ (KARMA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİ ARSASI SATIŞ İLANI


 

Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgemizin mevcut faal alanında oluşturulan, aşağıda büyüklükleri ve sayısı belirtilen 20 adet sanayi arsasının açık arttırma ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale tarihi     :09.05.2017

Saat                :13:00

İhale yeri: Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

SATILACAK ARSALAR

18 adet   5.000 m²

  1 adet  38.227 m²

  1 adet   9.201 m²

 

İHALE KOŞULLARI

1.Arsaların satışı, açık arttırma ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2.Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.

3. Sanayi sektörlerinde üretim yapmak isteyen  yatırımcılar ihaleye katılabilir.

4. Yalnız ticari faaliyette(mal satışı, depolama, tamir bakım hizmeti v.b.) bulunmak isteyenler ihaleye katılamaz.

5. Bölgedeki fabrikasında üretim yapmayan, fabrikasını kiraya vermiş olanlar ihaleye katılamaz.

6.Bölgede birden fazla parseli olup, parsellerin birisinde veya birkaçında sanayi üretimi yapan ve diğer parsel veya parsellerdeki fabrikasını kiraya vermiş olanlar ihaleye katılamaz.

7. Kuracağı tesisi kiraya vermek amacında olanlar ihaleye katılamaz.

8. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği, arsa tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyenlerin(İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını almayanların)  arsa tahsisi iptal edilecektir.

 

9.Tahsis edilen arsada üretime geçilen (İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınan) tarihten itibaren  fabrikalarını 5 yıl süre ile kiraya veremezler.

10. İhaleye katılanların Bölge Müdürlüğü’ne borcu olmayacaktır.

11. İhalede tüm parseller için açık arttırma, 100 TL/metre kare fiyattan başlatılacaktır.

12. İhaleye katılacak olanlardan, talep edecekleri her parsel için 100 TL/metre kareden hesaplanacak bedelin %10’unu teminat olarak ihale tarihinden önce Bölge Müdürlüğü’ne nakit olarak yatıracaktır.

13. İhalede kesinleşen parsel bedellerinin %20’si, ihale tarihinden sonra en geç 7 takvim günü içinde nakit olarak ödenecek, kalan miktar 4 eşit taksitte, çek almak suretiyle bir yıl içinde ödenecektir.

14. Parsel bedellerinin ödemelerini 30 gün geciktirenlerden, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tahsis iptal edilecek ve  parsel geri alınacaktır.

15. Parsel ödemelerindeki gecikmelere aylık %2.5 faiz uygulanacaktır.