Haber Detayı

  • Anasayfa
  • Haber/Duyuru
  • YENİ YILDA VERİLECEK DESTEKLER KONUSUNDA SANAYİCİLERİMİZİ BİLGİLENDİRDİK.

YENİ YILDA VERİLECEK DESTEKLER KONUSUNDA SANAYİCİLERİMİZİ BİLGİLENDİRDİK.


Uşak Vali Yardımcısı Sayın İsmail Gürsoy, Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem Savaş, destek veren kurumların yöneticileri ve Bölgemiz sanayicilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kredi Garanti Fonu ve Ar-Ge Destekleri konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı; yurt içinde ve dışında yaşanan kritik gelişmelerden dolayı, üretim ve satışların olumsuz etkilendiği bu süreçte sanayicilerimizin her zamankinden fazla desteğe ihtiyacı olduğunu, devletimiz ve hükümetimizin sanayicilere ve kar amacı gütmeyen OSB’lere Sivil Toplum Kuruluşlarına verilen destekleri arttırmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını, sanayici ve iş adamları olarak; üretim, ihracat ve istihdamı arttırdığımız takdirde, verilen desteklerin amacına ulaşmış olacağını belirtti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş toplantıda yaptığı konuşmada, Üniversiteler ve sanayiciler olarak ikili işbirliği ilişkilerini geliştirmek gerektiğini, sanayicilerle çalışmak istediklerini, sanayicilerin öğretim üyelerimiz ile yakın iletişime geçmelerini vurguladı.

Vali Yrd. İsmail Gürsoy, bu toplantının son derece faydalı ve Uşağın ihtiyacı olan bir toplantı olduğunu, bu tür toplantılara sanayicilerin yeterince ilgi duymalarınıı, devletimizin sanayici için düşündüğü yeni teşvikleri yeni bilgileri sanayicilerimize tek elden aktarılmasının çok faydalı olacağını belirtti.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ( KÜSİ) temsilcisi Doç. Dr. Abdullah Dikici, KOSGEB İl Müdürü Adem Aypar, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanı Suat Bayram, TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru ve Kredi Garanti Fonu Temsilcisi Veli Doğan tarafından kurumlarınca 2018 yılında sağlanan desteklerle ilgili bölge sanayicilerini bilgilendirmek üzere sunum yaptılar ve sanayicilerimizin sorularını cevapladılar.